Permis portarmă. Cursuri portarmă. Poligon de tragere.

Cursuri pe linie de arme si munitie in poligonul Zip Escort

10 Iunie 2014
POLIGONUL ZIP ESCORT ORGANIZEAZÄ‚ CURSURI PENTRU DEÅ¢INÄ‚TORII DE ARME LETALE

Åžtire online publicată Vineri, 06 Iunie 2014. Autor: Florentina Bozîntan – Dumitrov,
Cuget Liber


Persoanele care doresc și au dreptul, conform Legii 295/2004, să dețină arme le-tale pot urma cursurile de pregătire teoretică și practică la Poligonul de tir de agrement Zip Escort. Po-ligonul s-a autorizat, recent, pentru susținerea cursurilor respective.
„Conform legii, cursurile practice se desfășoară în- tr-un poligon autorizat, în care se pot executa ședințe de tragere cu arme cu glonț calibrul 9 x 19 mm FMJ și calibrul 22 LR sau 5,6 mm, tragerile fiind dinamice și interactive, și punându-se accentul pe o învățare ac-tivă", a declarat Daniel Fătu, managerul Poligonului Zip Escort.
În cadrul cursurilor teoretice, este aprofundat conținutul Legii 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor, cursanții aflând tot ce trebuie să știe despre normele legale privind dreptul de deținere și folosire, modul de depozitare a armelor, indiferent de categoria din care fac parte; de asemenea, aces-tora li se predau și lecții de prim ajutor.
„Considerăm că organiza-rea acestui curs, în concor-danță cu Legea 295/2004, reprezintă un factor de pre-venire și de sprijin pentru lucrătorii Poliției, acest curs reprezentând și un factor de instruire suplimentară, pentru persoanele care urmează să aibă acces la arme și muniții, în condițiile în care serviciul militar nu mai este obliga-toriu", a adăugat reprezen-tantul poligonului.
De altfel, orice persoană care are peste 18 ani, are un cazier judiciar fără înscrisuri și este aptă din punct de vedere medical (fiind testată riguros din punct de vedere psihologic) se poate înscrie la cursurile de inițiere și pregătire pe linie de arme și muniții, orga-nizate de Poligonul Zip Escort.
Reamintim că urmarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică este obligatorie pentru cei care doresc să dețină permis pentru armă letală, dar opțională pentru cei care își achiziționează arme scurte cu bilă de cauciuc.
Durata cursurilor este de minim 40 de ore, iar actele necesare sunt: copie a actului de identitate, cazierul judiciar, cerere tip și două fotografii color. Costul cursului este de 450 de lei, asigurându-se suportul de curs, lectori au-torizați, specialiști în arme de foc, sală multifuncțională echi-pată multimedia, proiecții video, precum și lecții practice de tragere în poligon.